OPPTINE 2019

Nagroda Edukacyjna OPPTINE

Polskie Towarzystwo Informatyczne –  Zarząd Oddziału Podlaskiego ogłasza kolejną edycję Nagrody Edukacyjnej OP2TINE (2019).

Celem przyznawania Nagrody jest:

 • uhonorowanie osób/instytucji zasłużonych dla rozwoju edukacji informatycznej
  i popularyzacji informatyki,
 • promowanie rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacja informatyki,
 • promowanie PTI i OPDL PTI.

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:

 • Indywidualna – za osiągnięcia w zakresie edukacji informatycznej i wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce.
 • Instytucjonalna – za inicjatywy/przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji informatyki
  i e-edukacji.

Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać:

 • Instytucje edukacyjne działające na Podlasiu
 • Grupy członków OPdl PTI (co najmniej 5 osób w grupie)

Chcielibyśmy, by przyznawanie Nagrody Edukacyjnej OPdl PTI stało się ważnym, corocznym wydarzeniem w środowisku edukacyjnym woj. podlaskiego.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 30.09.2019r. poprzez –> Formularz zgłoszeniowy

Wręczenie Nagród nastąpi na planowanej na 19.10.2019r. regionalnej konferencji EduInnowacje.

Regulamin oraz bieżące informacje są zamieszczane na stronie OPdl PTI oraz w profilu Oddziału Podlaskiego PTI na FB.

Z przyjemnością udzielę dodatkowych informacji o Nagrodzie – proszę o kontakt mailowy na adres zdzislaw@babicz.info.

                  Zdzisław Babicz

                 Wiceprezes Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI